Politica de Privacitat de Dades

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús pel lloc web de Ceramiques Coral Barcelona S.L. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Ceramiques Coral Barcelona S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Ceramiques Coral Barcelona S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Ceramiques Coral Barcelona S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Ceramiques Coral Barcelona S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Ceramiques Coral Barcelona S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Ceramiques Coral Barcelona S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Ceramiques Coral Barcelona S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

Ceramiques Coral Barcelona S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Ceramiques Coral Barcelona S.L. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Ceramiques Coral Barcelona S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Ceramiques Coral Barcelona S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça:

GRAN VIA CORTS CATALANES, 549 08011, BARCELONA.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a Ceramiques Coral Barcelona SL, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a Ceramiques Coral Barcelona S.L. qualsevol variació i que Ceramiques Coral Barcelona S.L. té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Ceramiques Coral Barcelona S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Ceramiques Coral Barcelona S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Ceramiques Coral Barcelona S.L.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Ceramiques Coral Barcelona S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Ceramiques Coral Barcelona S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Ceramiques Coral Barcelona S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Ceramiques Coral Barcelona S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI-CE), Ceramiques Coral Barcelona S.L. informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la Xarxa Social Facebook, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Ceramiques Coral Barcelona S.L.
B-66399932
GRAN VIA CORTS CATALANES, 549 08011, BARCELONA
info@ceramicascoral.com
www.ceramicascoral.com
Tel. 93 454 8776

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Ceramiques Coral Barcelona S.L., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Ceramiques Coral Barcelona S.L. té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Ceramiques Coral Barcelona S.L., d'acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

ACCÉS:

Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

RECTIFICACIÓ:

només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Ceramiques Coral Barcelona S.L., per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s'ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.

CANCEL·LACIÓ I / O OPOSICIÓ:

Com en el cas anterior, només podrà satisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de Ceramiques Coral Barcelona S.L., per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

Ceramiques Coral Barcelona S.L. realitzarà les següents actuacions:

- Accés a la informació pública del perfil.

- Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Ceramiques Coral Barcelona S.L.

- Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

- Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L'usuari, un cop unit a la pàgina de Ceramiques Coral Barcelona S.L., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

Ceramiques Coral Barcelona S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

Ceramiques Coral Barcelona S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Ceramiques Coral Barcelona S.L., però sí que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

Ceramiques Coral Barcelona S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

PUBLICITAT

Ceramiques Coral Barcelona S.L. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Ceramiques Coral Barcelona S.L. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: Facebook