Politica Mediambiental Green-planet


Ceramiques Coral Barcelona S.L. com a empresa distribuïdora de materials per a la construcció, entre ells, materials ceràmics i afins, aixetes, mobles de bany etc. és conscient de l'actual problemàtica mediambiental que ens esdevé i per això es compromet a la protecció i conservació del Medi Ambient en totes les actuacions i activitats, procuran la reutilització de caixes, flets, etc..

De la mateixa manera Ceramiques Coral Barcelona S.L. únicament distribueix productes de marques de les quals igualment estiguin compromeses, per això vam sol·licitar a ells els corresponents requisits i certificats mediambientals, així com utilitzin mitjans de reciclatge en els processos de producció i neteja.
Ceramiques Coral. Politica Mediambiental

Politica Mediambiental Green-planet


Ceramiques Coral Barcelona S.L. com a empresa distribuïdora de materials per a la construcció, entre ells, materials ceràmics i afins, aixetes, mobles de bany etc. és conscient de l'actual problemàtica mediambiental que ens esdevé i per això es compromet a la protecció i conservació del Medi Ambient en totes les actuacions i activitats, procuran la reutilització de caixes, flets, etc..

De la mateixa manera Ceramiques Coral Barcelona S.L. únicament distribueix productes de marques de les quals igualment estiguin compromeses, per això vam sol·licitar a ells els corresponents requisits i certificats mediambientals, així com utilitzin mitjans de reciclatge en els processos de producció i neteja.